Skip to content

Szlaki turystyczne w Gminie Jedlicze

Jedlicze kiwon nafta ropa pompa wydobycie szlak naftowy

Przez gminę Jedlicze przebiegają szlaki piesze i rowerowe wytyczone w województwie podkarpackim.

Amatorzy pieszych wędrówek znajdą tutaj niepowtarzalne widoki oraz unikatowe gatunki flory i fauny. Wędrując po szlakach, można zwiedzić liczne zabytki pogranicza kulturowego, etnicznego i historycznego, takie jak muzea, kościoły, cerkwie, zamki, pałace i dwory, zabytkowe zespoły zabudowy miejskiej.

Zwiedzaj z nami

Szlaki turystyczne przebiegające przez
Gminę Jedlicze

1 Transgraniczny Szlak Naftowy Jasło – Lwów

Szlak ten powstał w 2002 roku z okazji rocznic 180 urodzin i 120 śmierci I. Łukasiewicza.
Szlak ten prowadzi przez podkarpackie obszary przemysłu naftowego i gazowego w Polsce i na Ukrainie. Łączy takie miejscowości jak: Jasło, Bóbrka, Jedlicze, Zarszyn, Strachocina, Sanok, Tyrawa, Solna, Wielopole, Niżankowice, Chyrów, Stary Sambor, Sambor, Drohobycz, Borysław, Truskawiec. Miejscem docelowym szlaku jest Lwów. Szlak łączy miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego na terenach należących w II połowie XIX wieku do austro-węgierskiej Galicji.
Na terenie gminy Jedlicze zobaczyć można szyby naftowe (odwierty eksploatacyjne), w tym trzy czynne w Potoku oraz urządzenia kopalniane, takie jak: kiwony, kieraty, rurociągi  i zbiorniki ropy. W Jedliczu funkcjonuje wybudowana w latach 1899-1902 rafineria ropy naftowej. 

2 Transgraniczny Szlak Rowerowy
"Beskidzkie Muzea"

Szlak rowerowy został wytyczony przez powiat krośnieński we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Beskid Niski” w Krośnie.
Szlak rozpoczyna się w Krośnie i wiedzie przez Odrzykoń, Żarnowiec, Kopytową, Bóbrkę, Duklę, Olchowiec i Zyndranową. Po przekroczeniu granicy w Barwinku można odwiedzić dalej Świdnik i Medzilaborce. Szlak powraca na stronę polską turystycznym przejściem granicznym Jaśliska – Czeremcha do Rymanowa. Dalej wiedzie przez Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne aż do Krosna.
Łącznie trasa ma długość 350 km: 250 km po stronie polskiej, 100 km po słowackiej.
W naszej gminie warto odwiedzić Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

3 Ekomuzeum "Beskidzkie Wędrowanie"

Ekomuzeum –  muzeum bez murów – to produkt turystyczny, który skupia 36 obiektów ekomuzealnych. Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” powstało w oparciu o miejscowe zasoby, kulturę i tradycję regionu, lokalne produkty kulinarne i rękodzielnicze oraz bogactwo przyrodnicze i inicjatywy społeczne.
W gminie Jedlicze można uczestniczyć w warsztatach gobeliniarskich u Pani Zofii Kędzierskiej w Jedliczu, zwiedzić Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz uczestniczyć w lekcji historii w XIX wieku w szkole w Żarnowcu.

4 Zielony szlak pieszy: Krosno – Dukla

Trasa: Krosno – Dobieszyn – Żarnowiec – Zręcin – Chorkówka – Bóbrka – Wietrzno – Dukla
Długość szlaku: 26 km
Czas przejścia: 5 godz.
Gminne zabytki na trasie:
Żarnowiec: Szkoła Ludowa z 1886 roku, Zespół dworku Marii Konopnickiej z 1901 roku, Chałupy nr 130, 131, 132 z przełomu XIX i XX wieku.