Ścieżka przyrodnicza w parku przy dworze Stawiarskich w Jedliczu

Pałac Stawiarskich, Jedlicze, noclegi, park, ścieżka przyrodnicza, gmina Jedlicze, podkarpackie, dendroflora, Dwa Karpie

Na terenie dawnego parku dworskiego przy pałacu Stawiarskich w Jedliczu poprowadzona jest ścieżka przyrodnicza, która opisuje drzewa i krzewy, które rosną w parku. Co ciekawe, znajduje się tutaj stary drzewostan z wieloma pomnikowymi drzewami.

Poszczególne przystanki na ścieżce pozwalają na zaznajomienie się z wybranymi drzewami, a liczne ciekawostki o drzewach, ich historii i zastosowaniu dodatkowo uatrakcyjniają spacer.

Pałac Stawiarskich, Jedlicze, noclegi, park, ścieżka przyrodnicza, gmina Jedlicze, podkarpackie, dendroflora, Dwa Karpie

Ścieżka obejmuje 21 następujących przystanków:

 1. Topola biała
 2. Modrzew europejski
 3. Dąb szypułkowy
 4. Dąb bezszypułkowy
 5. Klon polny
 6. Grab zwyczajny
 7. Buk pospolity
 8. Lipa drobnolistna
 9. Kasztanowiec zwyczajny
 10. Klon zwyczajny
 11. Kalina koralowa
 12. Róża dzika
 13. Kłokoczka południowa
 14. Czereśnia ptasia
 15. Robinia akacjowa
 16. Brzoza brodawkowata
 17. Dereń jadalny
 18. Jesion wyniosły
 19. Klon jawor
 20. Sosna pospolita
 21. Cis pospolity

Ścieżka wieczorem jest oświetlona.

K.B.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

muzeum, maria konopnicka, żarnowiec, podkarpackie, kultura, gmina jedlicze, poetka, pisarka, dar narodowy, o krasnoludkach i sierotce marysi

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

W Żarnowcu, dokładnie 3 km od Dwóch Karpi, znajduje się muzeum biograficzne poświęcone Marii Konopnickiej. Muzeum obejmuje dworek z XVIII wieku, budynek Lamusa (dawny spichlerz) oraz zabytkowy park o powierzchni 3,5 ha.

muzeum, maria konopnicka, żarnowiec, podkarpackie, kultura, gmina jedlicze, poetka, pisarka, dar narodowy, o krasnoludkach i sierotce marysi

W 1903 roku dworek został przekazany Marii Konopnickiej jako dar narodowy z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej. Trzeba podkreślić, że dar narodowy był największym wyróżnieniem dla pisarza w czasach zaborów. Oprócz Marii Konopnickiej, drugim pisarzem, który dostąpił tego zaszczytu był Henryk Sienkiewicz (otrzymał dworek w Oblęgorku koło Kielc).

Wybór odpowiedniego miejsca dla pisarki był uzależniony od sankcji ze strony władz zaboru ruskiego i pruskiego wobec Konopnickiej, dlatego zdecydowano się na lokalizację w Galicji, gdzie obowiązywały łagodniejsze restrykcje. Dworek wraz z parkiem odkupiono od Jadwigi Biechońskiej.

muzeum, maria konopnicka, żarnowiec, podkarpackie, kultura, gmina jedlicze, poetka, pisarka, dar narodowy, o krasnoludkach i sierotce marysi

Maria Konopnicka po raz pierwszy przyjechała do Żarnowca 8 września 1903 r. Pisarka spędzała w dworku wiosnę i lato, prowadząc działalność pisarską, społeczną i oświatową.

Po śmierci pisarki w 1910 r., właścicielkami dworku stały się córki poetki: Zofia Mickiewiczowa oraz Laura Pytlińska. W czasie okupacji niemieckiej ziem polskich (1939–1945), Zofia udzielała schronienia i pomocy materialnej partyzantom. Miejsce to było też przez pewien czas siedzibą Inspektoratu AK Krosno.

Dworek pozostawał w rękach spadkobierczyń do 1956 r., kiedy to Zofia Mickiewiczowa ofiarowała dworek i przyległy park narodowi polskiemu. Na podstawie aktu darowizny córki Konopnickiej oraz spadkobierców poetki, Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1957 r. powołało do życia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Otwarcia ekspozycji dokonano 15 września 1960 r. W 1991 r. oddano do użytku budynek „Lamusa”, wybudowany na fundamentach dawnego spichlerza dworskiego. W budynku tym mieszczą się obecnie ekspozycje, biblioteka i działy merytoryczne oraz administracja Muzeum i magazyny zbiorów. W tej części Muzeum są organizowane wystawy czasowe oraz imprezy kulturalne i naukowe.

muzeum, maria konopnicka, żarnowiec, podkarpackie, kultura, gmina jedlicze, poetka, pisarka, dar narodowy, o krasnoludkach i sierotce marysi

“Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii oraz upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej wartościach literatury, nauki i kultury, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak również utrwalanie znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w dziedzictwie kulturowym kraju i wśród Polaków za granicą.”

muzeum, maria konopnicka, żarnowiec, podkarpackie, kultura, gmina jedlicze, poetka, pisarka, dar narodowy, o krasnoludkach i sierotce marysi

Muzeum posiada bogatą kolekcję osobistych pamiątek po Marii Konopnickiej, a dokładniej: 2820 obrazów, 1467 oryginalnego wyposażenia domu, 1630 rzeczy osobistych, 980 pamiątek, 3120 książek oraz 2455 ubrań.  

Stała ekspozycja biograficzno-literacka, prezentowana w budynku „Lamusa” ukazuje życie i wielokierunkową twórczość autorki. Wystawa przybliża postać Marii Konopnickiej, a także informację o jej przodkach i rodzinie. Na wystawie można zobaczyć nieprezentowane wcześniej unikatowe rękopisy, pierwodruki dzieł, fotografie i eksponaty.

muzeum, maria konopnicka, żarnowiec, podkarpackie, kultura, gmina jedlicze, poetka, pisarka, dar narodowy, o krasnoludkach i sierotce marysi

Integralną część Muzeum stanowi zabytkowy park z początku XIX w. posiadający początkowo charakter dworski, obecnie zakwalifikowany jako park krajobrazowy. Występują tu liczne gatunki: drzew – dęby, lipy, graby, topole białe, kasztanowce, z których najstarsze osiągają ponad 200 lat; krzewów – dereń biały, kalina wonna, karagana syberyjska, jałowiec chiński, złotokap oraz roślin naczyniowych. W 2004 r. w parku utworzono ścieżkę przyrodniczą z 40 stanowiskami. Atrakcjami na ścieżce są między innymi „wychodnia piaskowca” w starorzeczu Jasiołki oraz staw z małą wysepką. W parku umiejscowione są również elementy upamiętniające ważne wydarzenia związane z życiem Marii Konopnickiej np. „Medalion”, „Głaz Suwalski”,  „Kopiec” i „Popiersie Marii Konopnickiej”.

Informacje na temat Muzeum, wystaw czasowych, wydarzeń kulturowych, godzin otwarcia i cen biletów znajdziecie na stronie Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

K.B.