RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1. i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

 • administratorem Pana/i danych osobowych jest Aleksander Paradysz, ul. Łukasiewicza 12, 38-460 Jedlicze, mail: fwakarpiejedlicze@gmail.com.
 • Pana/i dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b ww. rozporządzenia;
 • Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji i całkowitego rozliczenia usługi, upływu czasu na złożenie ewentualnej reklamacji oraz okresu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowo-księgowych w celu udokumentowania transakcji, dane w systemie elektronicznym będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody;
 • posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.

Obiekt noclegowy oraz teren posesji podlega monitoringu wizyjnemu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1. i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

 • administratorem Pana/i danych osobowych jest Aleksander Paradysz, ul. Łukasiewicza 12, 38-460 Jedlicze, mail: fwakarpiejedlicze@gmail.com.
 • dane osobowe w postaci wizerunku nagranego w ramach monitoringu przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f ww. rozporządzenia – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – ochrona mienia i utrzymanie porządku na terenie obiektu i posesji;
 • Pana/i dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • nagrania z monitoringu, w przypadku braku wystąpienia zdarzeń uzasadniających ich zachowanie (incydenty związane z naruszeniem przepisów prawa) będą przechowywane do 30 dni od dnia nagrania, a następnie usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni;
 • posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw konsumenta dostępne są u właściciela obiektu.